باعث افتخار مدرسه فودل است که دانش‌آموزان، اولیا، معلمان، کارکنان و همکاران مدرسه پیش‌زمینه‌های قومی و فرهنگی متفاوتی دارند. این درس (که دسترسی به آن برای همه آزاد است) سنت‌ها، زبان‌ها و دیدگاه‌های متنوع ما را به نمایش می‌گذارد. با ما همراه باشید smile

مخاطب: گروه سنی: ۸ سال به بالا

این درس برای شاگردانی که تاریخ روسیه را مطالعه می‌کنند طراحی شده است.

مخاطب: گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال

همه ما به آب احتیاج داریم. بیایید نگاهی به عملکردهای خوب و نه‌چندان خوب خود در مدیریت این منبع با ارزش بیاندازیم.

مخاطب: گروه سنی ۱۱ سال به بالا

بگذارید درباره تغییرات آب و هوایی یاد بگیریم! و اینکه چطور فعالیت های ما می‌تواند نقش موثر و مثبتی در رفع این مشکل جهانی داشته باشد.

مخاطب: گروه سنی ۱۴ تا ۱۸ سال

دفتر گروه جامعه و محیطفضایی مشترک برای کارکنان گروه جامعه و محیط.