درسی شامل مجموعه‌ای آزمون درباره نام‌گذاری مولکول‌ها.

مخاطب: گروه سنی ۱۵ سال به بالا

شاگردان از طریق یک سری فعالیت‌های گروهی با زیست‌بوم و خصوصیات کلیدی متمایز کننده زیست‌بوم‌های مختلف آشنا خواهند شد.

مخاطب: گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال

یک تحقیق ریاضی و تاریخی درباره‌ی دنباله فیبوناچی: یکی از مهمترین سری‌های عددی در طبیعت - مناسب برای کودکان همراه با سرگرمی و لذت.

مخاطب: گروه سنی ۸ تا ۱۲ سال