در این درس سه فیلم تاریخ سینما بررسی و مطالعه خواهد شد. عنکبوت، ذهن زیبا، و باشگاه مبارزه. تمرکز اصلی این درس بر بحث بیماری‌های روانی است که در سینما در قالب کلان، طرح داستان، ساختار روایت و جزییات دیگر مطرح می شود. در این درس ما معنا و مفهوم فرهنگی گسترده ای را همراه با اثرات فیلم ها در حوزه روانشناسی در نظر می گیریم.

مخاطب: گروه سنی ۱۶ سال به بالا

مقدمه‌ای بر جنبش امپرسیونیسم در فرانسه، با امکان انتخاب یک هنرمند توسط شاگردان برای اینکه در موردش متمرکز شوند و او را عمیق‌تر مورد مطالعه قرار دهند. این درس مثالی است از چگونگی استفاده از فعالیت‌های مشروط و قابلیت تکمیل فعالیت.

مخاطب: گروه سنی ۱۴ سال به بالا