این درس برای دانش‌آموزان سال بالایی است که قصد دارند تابستان آینده به قله مون‌بلان صعود کنند. همچنین به گونه‌ای طراحی شده است تا با نشان دادن چگونگی استفاده از برخی فعالیت‌ها در مودل، کسانی که در مودل تازه‌کار هستند را با بعضی از امکانات مودل آشنا کند.

مخاطب: گروه سنی ۱۶ سال به بالا

درسی که در آن با ورزش‌های مختلفی آشنا خواهید شد و خواهید دانست که چقدر از هر کدام لذت خواهید برد. در این درس از قالب نمایش هر قسمت در یک صفحه مجزا استفاده شده است.

مخاطب: گروه سنی ۸ تا ۱۳ سال