خبرهای سایت

آگهی‌ها و خبرهای عمومی

Discussionlancée parRéponsesDernier message
مدرسهٔ فودل از مودل ۳٫۱ استفاده می‌کند! 0 کامران شایسته
امکانات خوب مودل ۳٫۰ 0 کامران شایسته
مودل ۲٫۹ - فقط به یادگیری مربوط است! 0 کامران شایسته
مودل ۲٫۸: دانش‌آموزانتان را به روش جدیدی ببینید! 0 کامران شایسته
ظاهر جدیدی که از این به بعد همه سایت‌های مودل می‌توانند داشته باشند 0 کامران شایسته
آزمون برای یادگیری، یادآوری و ارزشیابی 0 کامران شایسته
تکالیفِ بهبود یافته 0 کامران شایسته
مدرسه فودل از مودل ۲٫۷ استفاده می‌کند! 0 کامران شایسته