سایر حساب‌های کاربری

مودل را به‌تنهایی آزمایش می‌کنید؟

اگر ترجیح می‌دهید مودل را در درس یا برای گروه سنی مورد نظر خودتان آزمایش کنید، هم به‌عنوان نمونه برایتان آماده کرده‌ایم. می‌توانید رئیس دپارتمان زبان‌های خارجی، معلم دبیرستان، معلم جغرافی مدرسه ابتدایی یا هر شخص دیگری در همین مایه‌ها باشید! big grin

مودل را در یک گروه چند نفره آزمایش می‌کنید؟

اگر می‌خواهید کار با مودل را به یک گروه آموزش دهید، ۲ راه پیش رو دارید:

  1. از لیست استفاده کنید
  2. به‌عنوان مدیر سامانه (کامران شایسته) وارد سایت شوید از قسمت مدیریت سایت>کاربران، کاربران جدیدی بسازید. توجه داشته باشید که این سایت هر یک ساعت به یک ساعت به وضعیت اولیه بازمی‌گردد!


Last modified: Wednesday, 19 Khordad 1395, 6:38 AM